5 مرداد 1396 ساعت 16:14


جاوید حسینی

پژوهشگر حوزه افغانستان و پاکستان.
8 سال سابقه خبرنگاری در حوزه افغانستان. 
دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل.


کد مطلب: 575

آدرس مطلب: http://easterniran.com/fa/doc/interview/575/

ایران شرقی
  http://easterniran.com