ایران شرقی 5 مرداد 1396 ساعت 16:14 http://easterniran.com/fa/doc/interview/575/ -------------------------------------------------- عنوان : -------------------------------------------------- متن : جاوید حسینی پژوهشگر حوزه افغانستان و پاکستان. 8 سال سابقه خبرنگاری در حوزه افغانستان. دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل.