ایران شرقی 27 ارديبهشت 1397 ساعت 11:48 http://easterniran.com/fa/doc/report/1379/ -------------------------------------------------- چهل‌و‌سومین ویژه‌نامه موسسه مطالعات ایران شرقی عنوان : -------------------------------------------------- متن : ایران شرقی/ در ادامه انتشار سلسله ویژه نامه های پژوهشی موسسه مطالعات ایران شرقی، چهل وسومین شماره با عنوان و موضوع راهبردهای ترکیه پس از گولن در آسیای مرکزی منتشر شد. در این پژوهش به این پرسش و سوال اساسی پرداخته شده است که وقوع تحولاتی همچون کودتا و ممنوعیت فعالیت گولن چه تاثیری بر سیاست خارجی ترکیه نسبت به آسیای مرکزی داشته و این امر چه چه تهدیدات و فرصت هایی برای ترکیه و کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد آورد؟ در کنار پرسش فوق، پژوهش بدنبال پاسخ به سوالات دیگری نیز برآمده است که عبارتند از: 1. رویکرد ترکیه به منطقه آسیای مرکزی در طول سال های گذشته با چه تغییر و تحولاتی مواجه بوده است؟ 2. چه دیدگاه هایی در سیاست خارجی ترکیه نسبت به منطقه آسیای مرکزی وجود دارد؟ 3. رویکرد اصلی ترکیه به منطقه دارای چه اولویت هایی (سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی) است؟ 4. سیاست های ترکیه در منطقه آسیای مرکزی طی سال های گذشته با چه موفقیت ها و چالش هایی مواجه بوده است؟ 5. وقوع تحولاتی همچون کودتا و ممنوعیت فعالیت گولن چه تاثیری بر جایگاه ترکیه در آسیای مرکزی داشته است؟ 6. سناریوهای جایگزین مدارس گولن در منطقه چه هستند وو چه نهادهایی در ترکیه قادر به ایفای نقش در این حوزه می باشند؟ در مجموع پژوهش حاضر تلاش کرده است با ارائه یک برآورد راهبردی مشخص و روشن از رویکردها و سیاست های ترکیه در آسیای مرکزی به تبیین چشم انداز آینده بپردازد و ابعاد و پیامدهای این وضعیت را برای جمهوری اسلامی ایران مشخص نماید. همچنین در پژوهش سعی شده است، راهبردها و راهکارهای مشخصی جهت تامین منافع ملی ایران ارائه شود از این رو پژوهش دارای ماهیتی کاربردی است و می تواند مورد استفاده دستگاه های مختلف سیاستگذار، تصمیم گیر و مجری در حوزه سیاست خارجی قرار گیرد.