ایران شرقی 7 مرداد 1396 ساعت 15:12 http://easterniran.com/fa/doc/roundtable/596/ -------------------------------------------------- داعش در افغانستان عنوان : جریان‌شناسی داعش افغانستان -------------------------------------------------- گروه نوظهور داعش در افغانستان به رغم آن که چارچوب فکری آن با گروه‌های موجود در منطقه افغانستان و پاکستان متفاوت است، اما در 3 سال گذشته تعداد قابل توجهی از جنگجویان این جغرافیا را جذب خود کرده است. اطلاعات اندکی درباره این گروه وجود دارد و بسیاری از کشورهای منطقه اهداف جهانی داعش عربی سبب شده است که کشورهای زیادی در این منطقه از وجود این گروه همنام، احساس خطر کنند. اطلاعات اندکی درباره این گروه وجود دارد و این خود بر ابهامات افزوده است. متن : ایران شرقی/ تحولات افغانستان، چه مثبت و چه منفی بر سه حلقه تأثیر می گذارد؛ حلقه نخست کشورهای همسایه، حلقه دوم کشورهای اسلامی و حلقه سوم کل دنیا است. ظهور پدیده جدیدی به نام داعش در جغرافیای افغانستان، نگرانی بسیاری از همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه را در پی داشته است. هر چند این گروه، موفق به تسخیر جغرافیای قابل توجهی در افغانستان نشده است، اما بخش قابل توجهی از نبردهای شرق این کشور را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن مسئولیت حملات خونینی را در پایتخت افغانستان و منطقه سبز آن بر عهده گرفته است. این گروه شبه نظامی، به رغم آن که یک گروه غیر بومی می باشد اما توانسته است جنجگویانی از افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را جذب خود کند. در چند سال گذشته، این گروه نو ظهور هدف حملات شدید طالبان، نیروهای افغان و نظامیان آمریکایی قرار گرفتند و بر اساس گزارش منابع افغان و آمریکایی تعداد قابل توجهی از جنگجویان این گروه، کشته شدند اما به رغم آن، افغانستان تهدیدهای جدی را از ناحیه این گروه احساس می کند. ماهیت داعش افغانستان چیست؟ آیا این گروه بر اساس الگوی تفکر داعش عربی در این جغرافیا عمل می کند؟ چه چشم اندازی برای فعالیت این گروه در این بخش از آسیا متصور است؟ حامیان احتمالی این گروه چه کشور یا کشورهایی هستند. برای درک تصویر واقع بینانه تری از داعش افغانستان دفتر موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان اقدام به برگزاری میزگرد کارشناسی با حضور پیرمحمد ملازهی کارشناس حوزه افغانستان نمود. این میزگرد در تاریخ 28 تیرماه 1396 برگزار گردید.