ایران شرقی 20 شهريور 1398 ساعت 15:41 http://easterniran.com/fa/doc/report/2066/ -------------------------------------------------- انتشار ویژه نامه عنوان : چهل و نهمین ویژه‌نامه موسسه ایران شرقی منتشر شد -------------------------------------------------- متن : ایران شرقی/ موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان چهل و نهمین شماره ویژه نامه خود را با موضوع کتابشناسی آسیای مرکزی منتشر کرد. مجموعه پیش رو با انگیزه یاری رساندن به پژوهشگران و علاقه مندان مطالعات حوزه آسیای مرکزی و در جهت دسترسی آسان آنها به فهرست کتاب های فارسی این حوزه ؛ اختصاص یافته است. در عرصه مطالعات آسیای مرکزی در کشورمان، شاهد ادبیات موضوعی به نسبت گسترده و البته پراکنده ای هستیم که بخشی از آن ناشی از پیوندها و درهم تنیدگی های دیرپای مسائل این کشورها با ایران و همسایگی کشورهای این منطقه با کشورمان می باشد که به خصوص در دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی و به موازات تحولات پرشتاب منطقه، نگاه بسیاری از پژوهشگران و صاحبنظران حوزه های مطالعاتی مختلف را به خود جلب نموده است. با توجه به جایگاه ویژه و همچنین اهمیت فزاینده منطقه آسیای مرکزی در جنبه های گوناگونِ سیاست خارجی، اقتصادی، امنیت ملی و منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به وجود شمار زیاد دانشجویان، محققان و پژوهشگران علاقمند به این حوزه مطالعاتی، لزوم گردآوری مجموعه ای شامل فهرست کتاب های منتشر شده به زبان فارسی در حوزه آسیای مرکزی بیش از پیش آشکار گردید و از آنجا که گسترش و تعمیق شناخت و پژوهش در خصوص این حوزه مطالعاتی از اهداف اصلی موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان (ایران شرقی) می باشد، تهیه یک مجموعه کتابشناسی آسیای مرکزی در دستور کار قرار گرفت. در گردآوری این مجموعه تلاش بر این بوده است که تا حد امکان فهرست تمامی کتاب های فارسی با موضوعات تاریخ، جغرافیا، سیاست، اقتصاد و انرژی، امنیتی و نظامی، دین و فرهنگ طی سال های 1370 تا بهار 1398 در حوزه آسیای مرکزی جمع آوری گردد. لازم به ذکر است که این فهرست شامل کتاب هایی با سایر موضوعات مانند شعر و داستان و خاطرات (به جز تعداد معدودی که دارای مضامین تاریخی و فرهنگی یا سیاسی هم بوده اند) نمی باشد. در این مجموعه، فهرست کتاب های حوزه آسیای مرکزی با مشخصات ( پدیدآور. عنوان. مترجم. ناشر و سال نشر) آورده شده است و چینش مطالب نیز بر اساس عناوین اسامی پدیدآورنگان می باشد که به ترتیب حروف الفبا و در سه بخش دهه 90 (از سال 1390-بهار 1398)، دهه 80 ( 1380-1389) و دهه 70 (1370-1379) به صورت مجزا مرتب شده اند. امیدواریم این تلاش کوچک، زمینه ساز شناخت بیشتر ملت های منطقه از یکدیگر شده بر توسعه روابط میان این ملت ها اثرگذار باشد.