ایران شرقی 6 خرداد 1397 ساعت 9:49 http://easterniran.com/fa/doc/translate/1401/ -------------------------------------------------- راهبرد قدرت‌ها در آسیای مرکزی عنوان : تغییر ژئوپولتیک آسیای مرکزی با طرح چینی "یک کمربند-یک جاده" -------------------------------------------------- متن : ایران شرقی/ یکی از مهم ترین عوامل موثر بر مسائل آسیای مرکزی، ویژگی جغرافیایی آن یعنی عدم دسترسی مستقیم به آبهای آزاد است. این عامل تمام حوزه های حیات کشورهای منطقه ، شامل سیاست خارجه، امنیت ملی و اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. در این شرایط، پروژه "یک کمربند-یک جاده" ی چین می تواند تاثیر چین بر منطقه را تغییر دهد. "یک کمربند-یک جاده" می تواند آسیای مرکزی را از منطقه ای که به دریا دسترسی ندارد به منطقه ترانزیتی بین آسیا و اروپا تبدیل کند. در واقع، چین درهای آسیای مرکزی را باز می کند. اخیرا، دو رویداد مهم در این مسیر روی داده است: افزایش میزان محموله هایی که از بندر خشک (شهر مرزی) خارگوس در مرز قزاقستان- چین عبور می کنند و تسریع اجرای پروژه کریدور چین- پاکستان که به اقیانوس هند می رود. هریک از این رویدادها نقش خود را در طرح چین و تاثیرش بر آسیای مرکزی ایفا می کنند. بدین ترتیب، "یک کمربند-یک جاده" عامل مهمی برای تغییرات مهم ژئوپلتیک در منطقه به شمار می رود. کشورهای آسیای مرکزی به دریا دسترسی ندارند و این امر چالش هایی را در تمام حوزه های توسعه شامل سیاست خارجی، امنیت و توسعه انسانی ، برای کشورهای منطقه ایجاد می کند. برخی از این چالش ها عبارتند از: -تولید ناخالص داخلی این کشورها تنها به 57% تولید ناخالص داخلی همسایگان دارای مرز دریایی آنها می رسد -هزینه صدور محموله ها به این کشورها 10% بیشتر از کشورهای دارای مرز دریایی است -اقتصاد همسایگان دارای مرزهای آبی آنها 30% کارآمدتر و موثرتر است بنابراین، کشورهایی که به دریا دسترسی ندارند باید دائما از موسسات بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کمک بگیرند. آنها کشورهایی با شاخص های بالای واردات و درآمدهای صادراتی پایین تلقی می شوند. رهبران کشورهای جدید آسیای مرکزی از همان ابتدای استقلال خود، از محدودیت های مرتبط با موقعیت جغرافیایی شان آگاه بودند و سعی داشتند روابط ترانزیتی را به عنوان راه حلی برای این مشکل توسعه دهند. نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان خاطرنشان کرد که عدم دسترسی به دریا می تواند به توسعه اقتصادی کشور و استقلال سیاسی آن آسیب زده و مشارکت در روابط بین المللی اقتصادی را دشوار سازد. کریم اف، رئیس جمهور ازبکستان هم بر ضرورت جستجوی راه حل های جدید برای این مشکلات، ایجاد سیستم حمل و نقل موثر و دسترسی امن به دریا تاکید داشت. در دو دهه اول استقلال، فعالیت های قابل توجهی پیرامون احیای زیرساخت و اتصال آسیای مرکزی به سایر نقاط جهان صورت گرفت. اما بسیاری از این فعالیت ها در سطح تئوری باقی ماندند. برنامه "کریدور حمل و نقل اروپا-قفقاز-آسیا" اتحادیه اروپا، اولین برنامه ای بود که منطقه را به عنوان کریدور حمل و نقل بین شرق و غرب معرفی کرد. اما این کریدور چنان مقیاسی نداشت که عواقب عدم دسترسی به دریا را جبران کند. درگیری در افغانستان هم مانع تلاش های کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی به اقیانوس هند شده است. علی رغم اینکه امید همیشگی به حل و فصل این درگیری وجود دارد ، این امیدها هنوز برآورده نشده اند. (حل و فصل این درگیری امکان تجارت ترانزیتی از طریق افغانستان را فراهم می آورد). استراتژی "جاده ابریشم جدید" که در سال 2011 توسط آمریکا اعلام شد سعی داشت این موقعیت را اصلاح کند، اما مورد حمایت سطوح عالی در دولت آمریکا قرار نگرفت و انگیزه کافی برای اجرای موفقیت آمیز بدست نیاورد. در همین راستا، کشورهای منطقه به صورت یکجانبه به دستاوردهایی برای غلبه بر ویژگی های جغرافیایی خود دست یافتند. یکی از این دستاوردها راه آهن باکو- تفلیس-قارص است که توسط آذربایجان، گرجستان و ترکیه ساخته شد. اما با این وجود، باز هم تا قبل از اعلام طرح "کمربند و جاده"ی چین، برنامه حمل و نقل گسترده ای برای غلبه بر مسئله عدم دسترسی آسیای مرکزی به دریا وجود نداشت. به همین دلیل کشورهای منطقه پروژه چین را پذیرفته و آن را تهدیدی برای منافع خود نمی دانند. "یک کمربند-یک جاده" کشورهای آسیای مرکزی را با شبکه حمل و نقل جدید و چندجانبه متحد کرده و همچنین آسیای مرکزی را به کشورها و بازارهای دور متصل می کند. براساس ارزیابی های چینی، "یک کمربند-یک جاده" حدود 65 کشور را در بر می گیرد. مطابق با طرح "کمربند و جاده"، آسیای مرکزی به دروازه اصلی برای مسیرهای حمل و نقل چین به غرب تبدیل خواهد شد. بدین ترتیب، منطقه ای که منزوی و جدا بوده و به دریا دسترسی ندارد به منطقه ترانزیتی که اهمیت زیادی هم برای چین و هم برای دیگر کشورهای منطقه دارد تبدیل خواهد شد. در نتیجه این تغییرات یک سری روندهای ژئوپلتیک در منطقه به وجود خواهد آمد: 1. افزایش روابط بین کشورهای آسیای مرکزی و چین. در حال حاضر، طرح "یک کمربند-یک جاده" شاخه اصلی سیاست چین است. چین باید روابط با کشورهای آسیای مرکزی را تقویت کند. این امر هم به تقویت نفوذ چین در منطقه و هم به وابستگی پکن به روابط متقابل خوب و همکاری با منطقه منجر خواهد شد. 2. افزایش اهمیت کشورهای آسیای مرکزی. آسیای مرکزی بیشتر با استان های غربی چین همکاری خواهد کرد و سهم قابل توجهی در توسعه این بخش چین خواهد داشت. علاوه بر این، چین بیش از پیش در ثبات آسیای مرکزی سرمایه گذاری می کند، چرا که شرط ضروری موفقیت "کمربند-جاده" ثبات این منطقه خواهد بود. 3. افزایش حضور چین در تامین امنیت آسیای مرکزی. میزان حضور چین در تامین امنیت منطقه و حضور نظامی در امور منطقه ممکن است افزایش یابد (همانطور که در افغانستان و تاجیکستان مشاهده می شود). از آنجا که آسیای مرکزی کلیدی برای موفقیت طرح "یک کمربند-یک جاده" محسوب می شود، می توان انتظار داشت که چالش های حوزه امنیت و تهدیدات فعلی از جانب گروه های اسلامی افراط گرا به افزایش حضور چین در حوزه امنیت و حضور نظامی فعال در این منطقه منجر شوند. ساخت اولین پایگاه نظامی چینی در جیبوتی در دریای سرخ اولین نشانه این روند است که مطابق با آن می توان پیش بینی کرد که چین در حوزه های حساسی مانند آسیای مرکزی چگونه رفتار خواهد کرد. ممکن است حضور اقتصادی و سیاسی چین برای تامین امنیت منطقه کافی نباشد، با این حال، فعالیت فعلی چین هم در افغانستان و هم در تاجیکستان نشان دهنده این روندهای امنیتی است. 4. افزایش اهمیت سازمان همکاری شانگهای در شرایط جدید آسیای مرکزی. سازمان همکاری شانگهای که هم چین و هم روسیه اعضای اصلی و پیشروی آن هستند، یک پلتفرم موثر هم برای مدل جدید فعالیت چین در آسیای مرکزی و هم برای چارچوب های هماهنگ شده همکاری روسیه- چین در این حوزه است. ورود اخیر هند و پاکستان به سازمان همکاری شانگهای، تاثیر روزافزون "کمربند-جاده" بر فعالیت سازمان - از جمله دسترسی بالقوه چین و منطقه آسیای مرکزی به اقیانوس هند از طریق بنادر گوادر پاکستان را - نشان می دهد. 5. تاثیر حضور روزافزون چین بر روابط روسیه-چین در آسیای مرکزی. روسیه و چین اذعان می کنند که روابط خوبی با هم دارند و در بسیاری از مسائل بین المللی با هم هماهنگ هستند. آنها به یک اندازه به ثبات آسیای مرکزی علاقمندند. اما واضح است که منافع آنها در اینکه روسیه آسیای مرکزی را بخشی از حوزه نفوذ خود می داند متفاوت است. مسکو با اینکه چین در حوزه اقتصاد و روسیه در حوزه امنیت نفوذ داشته باشد موافقت کرده است. با این حال، اگر منافع چین مستلزم حضور مستقیم فعال تر در امور امنیتی منطقه باشد، معلوم نیست که مسکو چگونه به این امر واکنش نشان خواهد داد. ویژگیهای پروژه "یک کمربند یک جاده": -هند نسبت به پروژه "یک کمربند-یک جاده" مشکوک بوده و آن را ابزاری برای خروج خود از منطقه می داند. از آنجا که رفع مشکل عدم دسترسی آسیای مرکزی به دریا، مستلزم دسترسی به آسیای جنوبی است، باید اقداماتی برای تکمیل اتصال چین- اروپا، با اتصال به آسیای جنوبی انجام شود. ( نحوه اتصال به آسیای جنوبی و شرایط هند و رقبای منطقه ای اش برای هند مهم است ) -کشورهای آسیای مرکزی به خوبی از تجربه مشکل ساز همکاری برخی کشورها با سرمایه گذاری های چین آگاهند بندر هامبانتوت در سریلانکا قابل توجه ترین نمونه است. آنها همچنین می دانند که سرمایه گذاری های چین به ندرت فرصت هایی را برای اشتغال مردم فراهم می آورند، چرا که ساخت و ساز معمولا توسط کارگران چینی صورت می گیرد. -سرمایه گذاری های چین در زیرساخت ها باید با ایجاد یک زیرساخت نرم برای تجارت از لجستیک گرفته تا بیمه (مسائلی که اهمیت زیادی برای کشورهای آسیای مرکزی دارند) - همراه باشند. با این حال، چشم انداز خروج از وضعیت جغرافیایی بسته تا حد زیادی این کمبودهای بالقوه را جبران می کند. نتیجه گیری : آسیای مرکزی عصر آشفتگی های ژئوپلیتیک را پشت سر گذاشته است. هدف طرح "یک کمربند- یک جاده" شی جین پینگ تغییر واقعیتِ ژئوپلیتیکِ عدمِ دسترسی منطقه، به دریاست. موقعیت جغرافیایی تغییری نمی کند، اما ژئوپلیتیک اغلب می تواند پویا باشد. اتصال - عاملی است که می تواند واقعیت ژئوپلیتیک را در منطقه ای که موقعیت جغرافیایی اش به طور طبیعی غیر قابل تغییر است، تغییر دهد. "یک کمربند-یک جاده" باید آسیای مرکزی را تغییر داده و از منطقه ای که به دریا دسترسی ندارد به منطقه ترانزیتی تبدیل کند. همین تغییر، انگیزه ای جدید برای توسعه آن خواهد بود. موفقیت "یک کمربند-یک جاده" و حل و فصل مشکلات پیچیده مربوط به آن و همچنین سطح تحقق این طرح چینی در آینده میزان تاثیر آن بر پویایی ژئوپلیتیک آسیای مرکزی را تعیین خواهند کرد. آنچه در این متن آمده به معنای تأیید محتوای آن از سویموسسه ایران شرقی نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است