ایران شرقی 2 خرداد 1397 ساعت 14:39 http://easterniran.com/fa/doc/report/1394/ -------------------------------------------------- سرگذشت و تحلیل طالبان از شکست تا بازگشت عنوان : -------------------------------------------------- پس از سقوط طالبان غالب دیدگاه‌ها بر این بود که موجودیت طالبان پایان یافته است و کمتر کسی باور داشت که در عرض چند سال این گروه می‌تواند دوباره احیا شود و به عنوان یک بازیگر در صحنه قدرت افغانستان نقشی مهم بر عهده گیرد. این گروه بیش از یک دهه است که ضمن حفظ نفوذ خود در مناطق پشتون‌‌نشین افغانستان و حتی اشاعه‌ی آن به سایر نقاط، جنگ چریکی و نامنظم و حملات کوتاه و مقطعی را در برابر نیروهای خارجی و نظامیان افغانستان به اجرا در آورده است. این که چگونه طالبان توانسته است در برابر حملات و فشارهای ممتد نیروهای ناتو و افغانستان، موجودیت و هویت خود را بازیابی و حفظ کند، هنوز پاسخ واضحی ندارد و پژوهش‌های زیادی برای پاسخ به این سوال انجام شده است که اغلب از منظر بیرونی و با اتکا به روایت‌های ثانویه از هویت و سرنوشت طالبان بوده است. در این پژوهش، این سئوال از زاویه متفاوتی و با استفاده از «تحولات درونی طالبان» به این پرسش پاسخ داده شده است. متن : ایران شرقی/ افغانستان به عنوان یکی از مهمترین همسایگان ایران، با مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی متنوعی مواجه است که پدیده ی طالبان یکی از برجسته ترین آنها است و به نظر می رسد، طالبان به مسأله ای دوام دار و پیچیده در تحولات افغانستان تبدیل شده است. پس از آن که در ماه های پایانی 2001م، با حمله آمریکا و ناتو به افغانستان، حکومت طالبان از هم گسیخته و بخش عمده نیروهای آن پراکنده شده یا به مناطق صعب العبور مرز دیورند در جنوب افغانستان عقب روی کردند، بازگشت منسجم و پرقدرت طالبان، با سرعت و وسعتی که تاکنون اتفاق افتاده است، به ویژه برای آمریکایی ها دور از ذهن بود. اما طالبان به دلایل مختلف، دوباره مصمم تر از قبل وارد صحنه ی نبرد با نظامیان خارجی و دولت افغانستان شدند. به عبارت دیگر، گرچه طالبان با فشار نظامی آمریکا و ناتو از قدرت ساقط شدند، اما اندیشه ی حکومت داری و سیاست ورزی را رها نکردند و این انگیزه ی بسیار قدرت مندی شد تا بقایای تار و مار شده آنها به تدریج گردهم آمدند. پس از سقوط طالبان غالب دیدگاه ها بر این نظر بود که موجودیت طالبان پایان یافته است و کمتر کسی باور داشت که در عرض چند سال این گروه می تواند دوباره احیا شود و به عنوان یک بازیگر در صحنه قدرت افغانستان نقشی مهم برعهده گیرد. طالبان بیش از یک دهه است که ضمن حفظ نفوذ خود در مناطق پشتون نشین افغانستان و حتی اشاعه ی آن به سایر نقاط، جنگ چریکی و نامنظم و حملات کوتاه و مقطعی را در برابر نیروهای نظامی آمریکا و ناتو و ارتش ملی افغانستان به اجرا درآورده و گاهی نیز شرایط صحنه را به نفع خود رقم زده است. در این وضعیت، طالبان یکی از پایدارترین بازیگران محسوب می شود که به رغم تحمل فشارهای نظامی و اجتماعی گسترده و شرايط محيطي شکننده، به حیات خود ادامه داده است. با این اوصاف، سؤال مهم این است که چگونه طالبان توانسته است در برابر حملات و فشارهای ممتد نیروهای خارجی، موجودیت و هویت خود را بازیابی و حفظ کند؟ پژوهش های زیادی برای پاسخ به این سؤال انجام شده است که اغلب از منظر بیرونی و با اتکا به روایت های ثانویه از هویت و سرنوشت طالبان بوده است که به همین نسبت نیز در دستیابی به پاسخ دقیق و واقع بینانه به سؤال مذکور، نارسا بوده اند. اما در این پژوهش از زاویه متفاوتی و با استفاده از تحولات درونی طالبان به این پرسش پاسخ داده شده است. شما می توانید؛ برای دریافت فایل کامل این بولتن اینجا را کلیک کنید. انتهای مطلب/