ایران شرقی 5 ارديبهشت 1397 ساعت 12:00 http://easterniran.com/fa/doc/event/1340/ -------------------------------------------------- کنفرانس مشترک «ایران شرقی»، «ایراس» و دانشگاه فردوسی عنوان : برگزاری همایش بین‌المللی «افق‌های همکاری در آسیای مرکزی» -------------------------------------------------- همایش بین‌المللی «افق‌های همکاری در آسیای مرکزی» به همت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان (ایران شرقی) و موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) در تاریخ 16-17 اردیبهشت 1397 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. در این همایش که به دو زبان فارسی و روسی برگزار می گردد، سخنرانانی از جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه در پنج نشست تخصصی، آخرین دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود در خصوص تحولات منطقه آسیای مرکزی را به بحث و گفتگو خواهند گذاشت. متن : ایران شرقی/ همایش بین المللی افق های همکاری در آسیای مرکزی به همت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان (ایران شرقی) و موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) در تاریخ 16-17 اردیبهشت 1397 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. در این همایش که به دو زبان فارسی و روسی برگزار می گردد، سخنرانانی از جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه در پنج نشست تخصصی، آخرین دیدگاه ها و تحلیل های خود در خصوص تحولات منطقه آسیای مرکزی را به بحث و گفتگو خواهند گذاشت. برنامه همایش بین المللی افق های همکاری در آسیای مرکزی: - روز نخست افتتاحیه (9-10:15) پنل اول: روندهای کلان جهانی و همکاری در آسیای مرکزی ایوان سفرنچوک: فرآیندهای جهانی و منطقه ای در آسیای مرکزی حمیدرضا عزیزی: روندهای چند جانبه گرایی در آسیای مرکزی اسن اسوبعلیاف: رقابت بین کشورهای بزرگ در منطقه (ازبکستان و قزاقستان): برخورد منافع یا سهم گرفتن در امنیت منطقه ای الکساندر کنیازف: فرصت ها و تهدیدات آسیای مرکزی در بلوک بندی جدید قدرت ها پرسش و پاسخ به همراه جمع بندی رئیس پنل پنل دوم: بازیگران محوری و همکاری در آسیای مرکزی بخش نخست: قدرتهای بزرگ و آسیای مرکزی فرامرز تمنا: حضور ناتو و آمریکا در افغانستان و وضعیت موازنه قدرت در آسیای مرکزی عادل کائوکن اف: سیاست فعلی چین در مورد کشورهای آسیای مرکزی محمود شوری: روسیه قویتر یا ضعیفتر: کدام یک برای آسیای مرکزی بهتر است؟ بولات فتکولین: ويژگي هاي تعاملات بين کشورهای آسياي مركزي و روسيه (بررسی تعاملات حوزه اورال روسیه با کشورهای آسیای مرکزی) پرسش و پاسخ بخش دوم: قدرت های منطقه ای و آسیای مرکزی فرهاد عطایی: محدودیت ها و مزیت های ایران در همکاری های منطقه ای جهانگیر کرمی: ایران و ترکیه در آسیای مرکزی منوچهر مرادی: روندهای کلان در آسیای مرکزی؛ فرصتها و تهدیدات فراروی ج.ا.ایران محسن خلیلی: گوشه و گره/ورطه و واحه: آسیای مرکزی در سیاست خارجی ایران پرسش و پاسخ به همراه جمعبندی رئیس پنل - روز دوم پنل سوم: موانع و چالش های همکاری در آسیای مرکزی حسن بهشتی پور: موانع وچالش های همکاری در آسیای مرکزی سانات کشکومبایف: فرایند جدید در همکاری های منطقه ای کشورهای آسیای مرکزی: چالش ها و چشمانداز وحید سینایی: پیامدهای نیمه اقتدارگرایی برای همکاری منطقه ای در آسیای مرکزی رستم بورناشف: کشورهای آسیای مرکزی: دولت های ضعیف و احتمال هرج و مرج روشن نظروف: جنبه های قومی-سیاسی همکاری های منطقه ای در آسیای مرکزی پرسش و پاسخ به همراه جمع بندی رئیس پنل پنل چهارم: افغانستان و مسأله همکاری در آسیای مرکزی طلعت بیک مصادیق اف: تاثیر رقابت قدرت ها در افغانستان بر همکاری های کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان) ولی کوزه گر کالجی: خط لوله تاپی و پیوستگی ژئواکونومیکی آسیای مرکزی و افغانستان سردار محمد رحیمی: شبه نظامی گری در شمال افغانستان و امکان سنجی همکاری منطقه ای در برخورد با آن عباس فیاض: جنبه های بین المللی و داخلی منازعه افغانستان و تاثیرپذیری آسیای مرکزی پرسش و پاسخ به همراه جمع بندی رئیس پنل پنل پنجم: بسترها و زیرساخت های همکاری در آسیای مرکزی هادی زرقانی: تحلیل اهداف و منافع بازیگران در احیای جاده ابریشم با تاکید بر جایگاه ایران محمدجواد رنجکش: مزیت های حوزه آسیای مرکزی در زمینه دیپلماسی شهری عباس ملکی: فرصت های همکاری اقتصادی و انرژی منطقه ای قاسم بیک محمد: آینده نشست سران آسیای مرکزی؛ اتحاد یا ساختار؟ استانیسلاو پریتچین: وضعیت حقوقی بین المللی دریای خزر: امکان حل و فصل نهایی و دیدگاه های همکاری در منطقه واسیلی پاپاوا: توافق بر سر وضعیت حقوقی دریای خزر: چه طرفی نفع برده است؟ (سود زیان حل معضل حقوقی دریای خزر) بهرام امیراحمدیان: طرح توسعه بند چابهار؛ راهی برای خروج از بن بست مظفر عالم اف: بررسی امکان همگرایی و همکاری اقتصادی اوراسیایی و پروژه کمربند جاده پرسش و پاسخ به همراه جمعبندی رئیس پنل اختتامیه و جمع بندی دبیر علمی همایش شایان ذکر است، متن سخنرانی تمام شرکت کنندگان در این همایش بین المللی در قالب مجموعه مقالات در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. انتهای مطلب/